บทความตัดผม: มีดโกนตรงคอตัดและที่โกนหนวด

เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนฝึกฝนและเล่น